KennisbeleidKalliope Consult is gedurende zijn bestaan meerdere malen betrokken geweest bij het overstijgende thema van de stand van zaken, de infrastructuur en het beleid rondom kennisontwikkeling en onderzoek in de gehandicaptensector.