Bijzondere cliëntgroepenKalliope Consult heeft in de loop der jaren diverse onderzoeken uitgevoerd naar mensen met beperkingen met intensieve en complexe ondersteuningsbehoeften, zoals personen met ernstig meervoudige beperkingen, mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag en mensen met verstandelijke beperkingen en dementie.