Cliëntenraadpleging en medezeggenschapCliëntenraadpleging en medezeggenschap van mensen met beperkingen is in het bestaan van Kalliope Consult een belangrijke rode draad geweest.