Lopende projectenCo-onderzoekers met een verstandelijke beperking

Steeds meer wordt in de zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigheid van de mensen zelf. Zo ziet een groeiend aantal zorgorganisaties de waarde in van de ervaringskennis van hun cliënten. Ook in onderwijs, beleid en wetenschap spelen ervaringsdeskundigen een steeds belangrijker rol.
In toenemende mate wordt ook in onderzoeksprojecten van de inbreng van ervaringsdeskundigen, als co-onderzoekers, gebruik gemaakt. Wat weten we eigenlijk over het verloop en de resultaten van deze inbreng? Zijn er ook grenzen aan die inbreng? In dit project, dat najaar 2023 werd uitgevoerd, worden deze vragen beantwoord aan de hand van gevonden literatuur en eigen inzichten. De resultaten zijn verwerkt in een opiniërend artikel dat eind 2023 verscheen in NTZ.

download Publicatie 'Co-onderzoekers met een verstandelijke beperking: waar staan we en hoe verder?'. (NTZ, december 2023) .pdf 322 Kb


'Met meer kennis werken aan inclusie'

Vanaf begin 2021 wordt door Kalliope Consult een project uitgevoerd waarin bestaande kennis over inclusie bijeen wordt gebracht. Aanleiding is de relevantie van het thema inclusie: er is een brede maatschappelijke beweging die meer inclusie wil. In de praktijk lukt die inclusie niet zo, de realisering is lastig en stuit op diverse drempels en weerstanden. De overbrugging van deze kloof vraagt om een weloverwogen gebruik van de kennis die we inmiddels over inclusie hebben. Die kennis is er in grote mate, zij is echter verspreid en versnipperd. In dit project wordt bestaande kennis verzameld, geordend en aan de buitenwereld beschikbaar gesteld.
Het project is een initiatief van Martin Schuurman (onderzoeker en directeur van Kalliope Consult) en Anke Visserman (voormalig directeur in de gehandicaptenzorg, nu innovator en toezichthouder).

De resultaten van het project zijn toegankelijk gemaakt door middel van de website www.inclusievooriedereen.nl.
Deze website bestaat uit vier onderdelen: (1) De Publicatie, waarin alle tot en met eind 2022 gevonden kennisbronnen over inclusie zijn geordend en worden besproken. (2) De Bibliotheek, waarin alle kennisproducten die als Pdf beschikbaar zijn (ook die na 2022 verschenen) zijn opgeslagen. (3) De Praktijk, waarin veel praktische kennis en casuïstiek is opgenomen. (4) De Instrumenten, met handige checklists, rijtjes en tips over inclusie.
Bibliotheek, Praktijk en Instrumenten worden steeds aangevuld met nieuw verschenen kennisproducten. De site vormt zo een naslagwerk (body of knowledge) voor iedereen die wil weten welke kennis over inclusie beschikbaar is en waar leemtes zijn.

Van het project zijn de volgende documenten verschenen: