Lopende projectenOnderzoek naar het LACCS-programma

LACCS is een programma dat begeleiders en andere naaste betrokkenen van mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) handvatten aanreikt om samen voor deze mensen een goed leven te realiseren. Het goede leven geldt de hele dag door, het is een integraal concept dat dwars door alle levensdomeinen loopt. De letters LACCS staan voor de vijf gebieden waarop je dat goede leven realiseert: Lichamelijk welbevinden, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding.
Op elke van deze gebieden is een aantal waarden geformuleerd die tot uitdrukking brengen wáár je naar streeft in het vorm geven van dit goede leven. Bij lichamelijk welbevinden bijvoorbeeld zijn dat: voldoende conditie (bewegen), goed gevoed, goed verzorgd en een adequate behandeling.
Er is behoefte om de relatie tussen deze waarden en een goed leven sterker wetenschappelijk te onderbouwen. Kalliope Consult is gevraagd om dit te doen. Het onderzoeksproject waarin dit gebeurt, vindt momenteel plaats. Het zal eind 2024 zijn afgerond.

Co-onderzoekers met een verstandelijke beperking

Steeds meer wordt in de zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigheid van de mensen zelf. Ook in onderzoeksprojecten is dit het geval, personen met een verstandelijke beperking treden op als co-onderzoekers.
Wat weten we eigenlijk over het verloop en de resultaten van deze inbreng? Zijn er ook grenzen aan die inbreng? In dit project, dat najaar 2023 werd uitgevoerd, worden deze vragen beantwoord aan de hand van gevonden literatuur. De resultaten zijn verwerkt in een opiniërend artikel dat eind 2023 verscheen in NTZ. Het project loopt verder, documenten over dit onderwerp blijven verzameld worden met het oog op eventuele volgende publicaties.

download Publicatie 'Co-onderzoekers met een verstandelijke beperking: waar staan we en hoe verder?'. (NTZ, december 2023) .pdf 322 Kb


'Met meer kennis werken aan inclusie'

Vanaf begin 2021 wordt door Kalliope Consult een project uitgevoerd waarin bestaande kennis over inclusie bijeen wordt gebracht. Die kennis is er in grote mate, zij is echter verspreid en versnipperd. In dit project wordt zij verzameld, geordend en aan de buitenwereld beschikbaar gesteld. Het project is een initiatief van Martin Schuurman (onderzoeker en directeur van Kalliope Consult) en Anke Visserman (voormalig bestuurder, nu innovator en toezichthouder).

De resultaten van het project zijn toegankelijk gemaakt door middel van de website www.inclusievooriedereen.nl. Deze website bestaat uit vier onderdelen: (1) Een Publicatie, waarin alle tot en met eind 2022 gevonden kennisproducten over inclusie worden besproken. (2) De Bibliotheek, waarin kennisproducten (ook die na 2022 verschenen) als Pdf zijn opgeslagen. (3) De Praktijk, met veel praktische kennis en casuïstiek. (4) De Instrumenten, met handige checklists, rijtjes en tips over inclusie.
Bibliotheek, Praktijk en Instrumenten worden steeds aangevuld met nieuw verschenen kennisproducten. Hierover verschijnen regelmatig Nieuwsbrieven. De site vormt een naslagwerk (body of knowledge) voor iedereen die behoefte heeft aan kennis over inclusie.
Van het project zijn de volgende documenten verschenen: