Lopende projectenMet meer kennis werken aan inclusie

Vanaf begin 2021 wordt door Kalliope Consult een project uitgevoerd waarin bestaande kennis over inclusie bijeen wordt gevoegd.
Aanleiding hiervoor is de relevantie van het thema inclusie: er is een brede maatschappelijke beweging die meer inclusie wil. In de praktijk lukt die inclusie niet zo, de realisering is lastig en stuit op diverse drempels en weerstanden (zie o.a. de recente evaluatie door het Sociaal en Cultureel Planbureau van de drie decentralisatiewetten, resultaten van de Participatiemonitor van het Nivel en diverse rapporten van het College van de Rechten van de Mens over de implementatie van het VN-Verdrag in ons land).
De overbrugging van deze kloof tussen wens en praktijk vraagt om een weloverwogen gebruik van de kennis die we inmiddels over inclusie hebben ontwikkeld. Die kennis is er in grote mate, zij is echter verspreid en versnipperd. In dit project willen we bestaande kennis bundelen en beschikbaar stellen.

Het project is een initiatief van Martin Schuurman (onderzoeker en directeur van Kalliope Consult) en Anke Visserman (innovator en ontwikkelaar voor mens en organisatie, na een carrière in de zorgverlening als directeur). Het bestaat uit twee onderdelen:

A. Een studie waarin we de kennis over inclusie verzamelen, ordenen en bruikbaar maken voor de praktijk. Het gaat hierbij om: (1) Het doorgronden wat inclusie werkelijk is, dat wil zeggen: helderheid geven over de betekenis, operationalisering en werkbaarheid van inclusie, aangeven van de maatschappelijke factoren en benoemen van wegen naar inclusie. (2) Het bieden van een overzicht van bestaande kennis over inclusie en de implementatie daarvan.
De resultaten van de studie worden neergelegd in een publicatie, die ook verdiepende voorbeelden en inzichten bevat.

B. De ontsluiting van de resultaten via een website die speciaal voor dit project wordt gebouwd. Op deze website kunnen in ieder geval worden ingezien en gedownload: de publicatie, de pdf’s van de bronnen die in de publicatie worden genoemd (voor zover beschikbaar), een overzicht van methoden en materialen voor de implementatie van inclusie en een overzicht van organisaties op het gebied van inclusie.

We verwachten dat de resultaten van het project begin 2022 beschikbaar zijn.

Over het project is een brochure beschikbaar.
download Brochure project 'Met meer kennis werken aan inclusie' .pdf 130 Kb