Actuele publicatiesVenster Inclusie van de Canon Gehandicaptenzorg (januari 2024)
Herziening van het venster over het begin van inclusie in Nederland.
download Publicatie '2008 Begin van inclusie in Nederland'. (januari 2024) .pdf 116 Kb

Co-onderzoekers met een verstandelijke beperking (december 2023)
Opiniërend artikel over de inbrend van ervaringsdeskundigen in onderzoek.
download Publicatie 'Co-onderzoekers met een verstandelijke beperking: waar staan we en hoe verder?'. (NTZ, december 2023) .pdf 322 Kb

Inclusie voor iedereen, met kennis als hulpmiddel (juni 2023)
Presentatie op het congres Focus op onderzoek, op 15 juni 2023.
download 'Inclusie voor iedereen, met kennis als hulpmiddel'. Presentatie congres Focus op onderzoek (15 juni 2023) .pdf 469 Kb

Inclusie vanzelfsprekend voor iedereen (februari 2023)
Publicatie met de resultaten van het project waarin alle beschikbare kennis over inclusie van mensen met een beperking in Nederland is verzameld en geordend.
download Publicatie 'Inclusie vanzelfsprekend voor iedereen' (februari 2023) .pdf 4243 Kb

Blog 'Kennis is nodig om visie VGN en inclusie te verwezenlijken' (augustus 2022)
Blog naar aanleiding van de lancering van de website inclusievooriedereen.nl. Deze blog verscheen op 29 augustus 2022 op de website van de VGN en gaat in op de noodzaak van kennis om meer inclusie te bereiken.
download Blog 'Kennis is nodig om visie VGN en inclusie te verwezenlijken (augustus 2022) .pdf 103 Kb

Kennislandschap Gehandicaptensector (februari 2022)
Het Kennisplein Gehandicaptensector heeft het kennislandschap in de gehandicaptensector in kaart gebracht. Kalliope Consult leverde hierin een bijdrage en neemt een plaats in dit landschap in.
download Kennislandschap Gehandicaptensector (februari 2022) .pdf 407 Kb

Blog '25 Jaar duwen en trekken' (november 2020)
Blog naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van tijdschrift Markant. Deze blog verscheen op 12 november 2020 op de website van de VGN en behandelt de zorg aan mensen met beperkingen gedurende deze periode. Zij kan worden gelezen op: https://www.vgn.nl/blog/25-jaar-duwen-en-trekken. Of hieronder worden gedownload.
download Blog '25 Jaar duwen en trekken' (november 2020) .pdf 172 Kb

Recensie boek 'Zorgen als ambacht' (juni 2019)
In het boek Zorgen als ambacht. Afstemmen op afhankelijkheid van mensen met een beperking worden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek 'Ervaren cliëntafhankelijkheid' van de Universiteit voor Humanistiek. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg en richtte zich op de afhankelijkheid van mensen met een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperking en hun familieleden.
download Recensie boek 'Zorgen als ambacht' (NTZ, juni 2019) .pdf 76 Kb

Publicatie over inclusie en de weg ernaartoe (oktober 2018)
Een opiniërend artikel, als reactie op het artikel over sociale inclusie dat in NTZ van juni 2018 verscheen. Achtereenvolgens wordt ingegaan op het concept inclusie, het speelveld van inclusie, de te volgen weg om tot inclusie te komen en onderzoek naar inclusie.
download Artikel 'Over inclusie en de weg ernaartoe'. (NTZ, september 2018) .pdf 81 Kb

Resultaten van onderzoek naar Inclusie en zorgparken (augustus 2018)
Binnen twee regio's van 's Heeren Loo is een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken en mogelijkheden van inclusie binnen intramurale locaties (zorgparken). Van het interne onderzoeksrapport is een verkorte versie gemaakt die openbaar is.
download Onderzoeksrapport 'Het beste van twee werelden? Resultaten van een studie naar de stand van zaken en mogelijkheden van inclusie in de zorgparken van de regio's Ermelo en Gelderland Midden van 's Heeren Loo' (augustus 2018) .pdf 406 Kb

Resultaten vooronderzoek naar de staat van de gehandicaptenzorg (april 2018)
In opdracht van het Ministerie van VWS is een bronnenstudie uitgevoerd, ter voorbereiding van het onderzoek naar de staat van de gehandicaptenzorg in Nederland, dat is aangekondigd in de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg (2016). Het rapport van dit bronnenonderzoek is aangeboden aan VWS.
download Publicatie 'Met meer kennis werken aan kwaliteit'. (april 2018) .pdf 763 Kb