Actuele publicatiesKennislandschap Gehandicaptensector (februari 2021)
Het Kennisplein Gehandicaptensector heeft het kennislandschap in de gehandicaptensector in kaart gebracht. Kalliope Consult leverde hierin een bijdrage en neemt een plaats in dit landschap in.
download Kennislandschap Gehandicaptensector (februari 2021) .pdf 454 Kb

Blog '25 Jaar duwen en trekken' (november 2020)
Blog naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van tijdschrift Markant. Deze blog verscheen op 12 november 2020 op de website van de VGN en behandelt de zorg aan mensen met beperkingen gedurende deze periode. Zij kan worden gelezen op: https://www.vgn.nl/blog/25-jaar-duwen-en-trekken. Of hieronder worden gedownload.
download Blog '25 Jaar duwen en trekken' (november 2020) .pdf 172 Kb

Recensie boek 'Zorgen als ambacht' (juni 2019)
In het boek Zorgen als ambacht. Afstemmen op afhankelijkheid van mensen met een beperking worden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek 'Ervaren cliëntafhankelijkheid' van de Universiteit voor Humanistiek. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg en richtte zich op de afhankelijkheid van mensen met een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperking en hun familieleden.
download Recensie boek 'Zorgen als ambacht' (NTZ, juni 2019) .pdf 76 Kb

Publicatie over inclusie en de weg ernaartoe (oktober 2018)
Een opiniërend artikel, als reactie op het artikel over sociale inclusie dat in NTZ van juni 2018 verscheen. Achtereenvolgens wordt ingegaan op het concept inclusie, het speelveld van inclusie, de te volgen weg om tot inclusie te komen en onderzoek naar inclusie.
download Artikel 'Over inclusie en de weg ernaartoe'. (NTZ, september 2018) .pdf 81 Kb

Resultaten van onderzoek naar Inclusie en zorgparken (augustus 2018)
Binnen twee regio's van 's Heeren Loo is een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken en mogelijkheden van inclusie binnen intramurale locaties (zorgparken). Van het interne onderzoeksrapport is een verkorte versie gemaakt die openbaar is.
download Onderzoeksrapport 'Het beste van twee werelden? Resultaten van een studie naar de stand van zaken en mogelijkheden van inclusie in de zorgparken van de regio's Ermelo en Gelderland Midden van 's Heeren Loo' (augustus 2018) .pdf 406 Kb

Resultaten vooronderzoek naar de staat van de gehandicaptenzorg (april 2018)
In opdracht van het Ministerie van VWS is een bronnenstudie uitgevoerd, ter voorbereiding van het onderzoek naar de staat van de gehandicaptenzorg in Nederland, dat is aangekondigd in de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg (2016). Het rapport van dit bronnenonderzoek is aangeboden aan VWS.
download Publicatie 'Met meer kennis werken aan kwaliteit'. (april 2018) .pdf 763 Kb

Resultaten eerste fase 'EMB in het vizier' (november 2017- februari 2018)
In opdracht van het Kennisplein Gehandicaptensector voerde Kalliope Consult een inventariserend onderzoek uit, met als doel actuele kennis voor de zorg en ondersteuning aan mensen met (zeer) ernstige meervoudige beperkingen te bundelen en deze via het Kennisplein Gehandicaptensector beschikbaar te stellen. Het onderzoek was het eerste deel van 'EMB in het vizier', een project in het kader van het Nationaal Programma Gehandicapten 'Gewoon Bijzonder'.
download Rapport 'EMB in het vizier'. (november 2017) .pdf 1171 Kb
download Presentatie 'EMB in het vizier'. (februari 2018) .pdf 477 Kb

Opiniërend artikel over verbindingen in onderzoek (maart 2017)
In het onderzoek binnen de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen is het leggen van verbindingen, in het bijzonder met eerdere kennis en met ander onderzoek, van groot belang. Opiniërend artikel over dit onderwerp van Sabina Kef en Martin Schuurman.
download Artikel 'Verbinding gewenst rondom onderzoek in de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen'. (NTZ, maart 2017) .pdf 94 Kb