Actuele publicatiesPublicatie over inclusie en de weg ernaartoe (oktober 2018)
Een opiniërend artikel, als reactie op het artikel over sociale inclusie dat in NTZ van juni 2018 verscheen. Achtereenvolgens wordt ingegaan op het concept inclusie, het speelveld van inclusie, de te volgen weg om tot inclusie te komen en onderzoek naar inclusie.
download Artikel 'Over inclusie en de weg ernaartoe'. (NTZ, september 2018) .pdf 81 Kb

Resultaten van onderzoek naar Inclusie en zorgparken (augustus 2018)
Binnen twee regio's van 's Heeren Loo is een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken en mogelijkheden van inclusie binnen intramurale locaties (zorgparken). Van het interne onderzoeksrapport is een verkorte versie gemaakt die openbaar is.
download Onderzoeksrapport 'Het beste van twee werelden? Resultaten van een studie naar de stand van zaken en mogelijkheden van inclusie in de zorgparken van de regio's Ermelo en Gelderland Midden van 's Heeren Loo' (augustus 2018) .pdf 406 Kb

Publicatie over delen en toepassen van kennis in de gehandicaptenzorg (juni 2018)
Kalliope Consult was betrokken bij het promotieonderzoek van Marion Kersten, senior-beleidsmedewerker van de VGN, over het verbeteren van het delen en toepassen van kennis in de gehandicaptenzorg. Het betrof de systematische review naar de organisatiefactoren die het delen en toepassen van kennis bevorderen en belemmeren. De resultaten van deze deelstudie zijn gepubliceerd in het Journal of Intellectual Disability Research.
download Artikel 'How to improve sharing and application of knowledge in care and support for people with intellectual disabilities? A systematic review' (JIDR, early view) .pdf 443 Kb

Resultaten vooronderzoek naar de staat van de gehandicaptenzorg (april 2018)
In opdracht van het Ministerie van VWS is een bronnenstudie uitgevoerd, ter voorbereiding van het onderzoek naar de staat van de gehandicaptenzorg in Nederland, dat is aangekondigd in de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg (2016). Het rapport van dit bronnenonderzoek is aangeboden aan VWS.
download Publicatie 'Met meer kennis werken aan kwaliteit'. (april 2018) .pdf 763 Kb

Resultaten eerste fase 'EMB in het vizier' (november 2017- februari 2018)
In opdracht van het Kennisplein Gehandicaptensector voerde Kalliope Consult een inventariserend onderzoek uit, met als doel actuele kennis voor de zorg en ondersteuning aan mensen met (zeer) ernstige meervoudige beperkingen te bundelen en deze via het Kennisplein Gehandicaptensector beschikbaar te stellen. Het onderzoek was het eerste deel van 'EMB in het vizier', een project in het kader van het Nationaal Programma Gehandicapten 'Gewoon Bijzonder'.
download Rapport 'EMB in het vizier'. (november 2017) .pdf 1171 Kb
download Presentatie 'EMB in het vizier'. (februari 2018) .pdf 477 Kb

Opiniërend artikel over verbindingen in onderzoek (maart 2017)
In het onderzoek binnen de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen is het leggen van verbindingen, in het bijzonder met eerdere kennis en met ander onderzoek, van groot belang. Opiniërend artikel over dit onderwerp van Sabina Kef en Martin Schuurman.
download Artikel 'Verbinding gewenst rondom onderzoek in de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen'. (NTZ, maart 2017) .pdf 94 Kb

Resultaten N=1 studies LACCS (februari - juni 2017)
Rondom LACCS - een visie en benadering voor de zorg en ondersteuning aan mensen met EMB - zijn in 2016 zeven N=1 studies uitgevoerd. De resultaten van deze studies zijn in een overkoepelend rapport geïntegreerd bijeengebracht. Op het EMB-congres op 23 maart 2017 werd een presentatie gehouden. Juni 2017 verscheen een artikel in NTZ.
download Publicatie 'Resultaten N=1 studies LACCS'. (februari 2017) .pdf 1084 Kb
download Presentatie over N=1 studies LACCS (EMB-congres, 23 maart 2017) .pdf 1117 Kb
download Artikel over N=1 studies LACCS. (NTZ, juni 2017) .pdf 90 Kb