Actuele publicatiesResultaten eerste fase 'EMB in het vizier' (november 2017- februari 2018)
In opdracht van het Kennisplein Gehandicaptensector voerde Kalliope Consult een inventariserend onderzoek uit, met als doel actuele kennis voor de zorg en ondersteuning aan mensen met (zeer) ernstige meervoudige beperkingen te bundelen en deze via het Kennisplein Gehandicaptensector beschikbaar te stellen. Het onderzoek was het eerste deel van ‘EMB in het vizier’, een project in het kader van het Nationaal Programma Gehandicapten ‘Gewoon Bijzonder’.
download Rapport EMB in het vizier (november 2017) .pdf 1171 Kb
download Presentatie EMB in het vizier (februari 2018) .pdf 477 Kb

Resultaten van onderzoek naar Inclusie en zorgparken (oktober 2017)
In de eerste helft van 2017 is binnen twee regio's van 's Heeren Loo een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken en mogelijkheden van inclusie binnen intramurale locaties (zorgparken). Van het onderzoek en de resultaten is een samenvatting beschikbaar.
download Samenvatting onderzoek 'Inclusie en zorgparken' (oktober 2017) .pdf 173 Kb

Presentatie over het VN-Verdrag en de Participatiewet (april 2017)
Nu het VN-Verdrag door Nederland is geratificeerd, kan het worden gebruikt voor de verdere implementatie van de Participatiewet op het domein werk en inkomen. Presentatie hierover tijdens het landelijk LCR-congres op 6 april 2017.
download Presentatie over VN-Verdrag en de Participatiewet (april 2017) .pdf 2017 Kb

Opiniërend artikel over verbindingen in onderzoek (maart 2017)
In het onderzoek binnen de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen is het leggen van verbindingen, in het bijzonder met eerdere kennis en met ander onderzoek, van groot belang. Opiniërend artikel over dit onderwerp van Sabina Kef en Martin Schuurman.
download Artikel 'Verbinding gewenst rondom onderzoek in de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen'. (NTZ, maart 2017) .pdf 94 Kb

Resultaten N=1 studies LACCS (februari - juni 2017)
Rondom LACCS - een visie en benadering voor de zorg en ondersteuning aan mensen met EMB - zijn in 2016 zeven N=1 studies uitgevoerd. De resultaten van deze studies zijn in een overkoepelend rapport geïntegreerd bijeengebracht. Op het EMB-congres op 23 maart 2017 werd een presentatie gehouden. Juni 2017 verscheen een artikel in NTZ.
download Publicatie 'Resultaten N=1 studies LACCS' (februari 2017) .pdf 1084 Kb
download Presentatie over N=1 studies LACCS (EMB-congres, 23 maart 2017) .pdf 1117 Kb
download Artikel over N=1 studies LACCS. (NTZ, juni 2017) .pdf 90 Kb

Presentatie 'Wat vraagt inclusie van het werkveld en de IGZ?' (januari 2017)
Op het symposium ter gelegenheid van het afscheid van Els Leemans van de IGZ werd een presentatie gegeven over inclusie in Nederland en de rol hierin van het werkveld en de IGZ.
download Presentatie 'Wat vraagt inclusie van het werkveld en de IGZ?' (januari 2017) .pdf 1773 Kb

Artikel over het IASSIDD-congres in Melbourne (oktober 2016)
Overzicht van belangrijke onderdelen van dit congres en de Nederlandse bijdragen. Wat kunnen we van het congres leren?
download Artikel 'De midlife crisis van inclusie', (Markant, oktober 2016) .pdf 2748 Kb

Publicatie 'Recht op leren!' (april 2016)
Met Suzanne Verheijden, ’s Heeren Loo, heeft Kalliope Consult een publicatie uitgebracht over leren van volwassen mensen met verstandelijke beperkingen. Belemmeringen in samenleving, sector en organisaties worden beschreven en wegen tot verbetering aangegeven.
download Publicatie 'Recht op leren! Het creeren van een ontwikkelingsgericht klimaat voor mensen met een verstandelijke beperking na het VSO' (april 2016) .pdf 1009 Kb

Paper over VN-Verdrag en onderzoek (september 2015)
Bevat artikelgewijs overzicht van de onderzoeksverplichtingen, acht voorbeelden van aanzetten tot onderzoek en links naar relevante documenten.
download Publicatie 'VN-Verdrag en onderzoek' (september 2015) .pdf 544 Kb