Actuele publicatiesPublicatie over delen en toepassen van kennis in de gehandicaptenzorg (early view)
Kalliope Consult is betrokken bij het promotieonderzoek van Marion Kersten, senior-beleidsmedewerker van de VGN, over het verbeteren van het delen en toepassen van kennis in de gehandicaptenzorg. Onderdeel is een systematische review naar de organisatiefactoren die het delen en toepassen van kennis bevorderen en belemmeren. De resultaten van deze deelstudie zijn gepubliceerd in het Journal of Intellectual Disability Research.
download Artikel 'How to improve sharing and application of knowledge in care and support for people with intellectual disabilities? A systematic review' (JIDR, early view) .pdf 443 Kb

Resultaten vooronderzoek naar de staat van de gehandicaptenzorg (april 2018)
In opdracht van het Ministerie van VWS is een bronnenstudie uitgevoerd, ter voorbereiding van het onderzoek naar de staat van de gehandicaptenzorg in Nederland, dat is aangekondigd in de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg (2016). Het rapport van dit bronnenonderzoek is aangeboden aan VWS.
download Publicatie 'Met meer kennis werken aan kwaliteit' (april 2018) .pdf 763 Kb

Resultaten eerste fase 'EMB in het vizier' (november 2017- februari 2018)
In opdracht van het Kennisplein Gehandicaptensector voerde Kalliope Consult een inventariserend onderzoek uit, met als doel actuele kennis voor de zorg en ondersteuning aan mensen met (zeer) ernstige meervoudige beperkingen te bundelen en deze via het Kennisplein Gehandicaptensector beschikbaar te stellen. Het onderzoek was het eerste deel van ‘EMB in het vizier’, een project in het kader van het Nationaal Programma Gehandicapten ‘Gewoon Bijzonder’.
download Rapport EMB in het vizier (november 2017) .pdf 1171 Kb
download Presentatie EMB in het vizier (februari 2018) .pdf 477 Kb

Resultaten van onderzoek naar Inclusie en zorgparken (oktober 2017)
In de eerste helft van 2017 is binnen twee regio's van 's Heeren Loo een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken en mogelijkheden van inclusie binnen intramurale locaties (zorgparken). Van het onderzoek en de resultaten is een samenvatting beschikbaar.
download Samenvatting onderzoek 'Inclusie en zorgparken' (oktober 2017) .pdf 173 Kb

Presentatie over het VN-Verdrag en de Participatiewet (april 2017)
Nu het VN-Verdrag door Nederland is geratificeerd, kan het worden gebruikt voor de verdere implementatie van de Participatiewet op het domein werk en inkomen. Presentatie hierover tijdens het landelijk LCR-congres op 6 april 2017.
download Presentatie over VN-Verdrag en de Participatiewet (april 2017) .pdf 2017 Kb

Opiniërend artikel over verbindingen in onderzoek (maart 2017)
In het onderzoek binnen de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen is het leggen van verbindingen, in het bijzonder met eerdere kennis en met ander onderzoek, van groot belang. Opiniërend artikel over dit onderwerp van Sabina Kef en Martin Schuurman.
download Artikel 'Verbinding gewenst rondom onderzoek in de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen'. (NTZ, maart 2017) .pdf 94 Kb

Resultaten N=1 studies LACCS (februari - juni 2017)
Rondom LACCS - een visie en benadering voor de zorg en ondersteuning aan mensen met EMB - zijn in 2016 zeven N=1 studies uitgevoerd. De resultaten van deze studies zijn in een overkoepelend rapport geïntegreerd bijeengebracht. Op het EMB-congres op 23 maart 2017 werd een presentatie gehouden. Juni 2017 verscheen een artikel in NTZ.
download Publicatie 'Resultaten N=1 studies LACCS' (februari 2017) .pdf 1084 Kb
download Presentatie over N=1 studies LACCS (EMB-congres, 23 maart 2017) .pdf 1117 Kb
download Artikel over N=1 studies LACCS. (NTZ, juni 2017) .pdf 90 Kb

Paper over VN-Verdrag en onderzoek (september 2015)
Bevat artikelgewijs overzicht van de onderzoeksverplichtingen, acht voorbeelden van aanzetten tot onderzoek en links naar relevante documenten.
download Publicatie 'VN-Verdrag en onderzoek' (september 2015) .pdf 544 Kb