OpdrachtgeversBelangrijke opdrachtgevers voor Kalliope Consult zijn instellingen voor zorg en dienstverlening, organisaties van zorgvragers, koepelorganisaties, overheden en andere kennisinstituten. Onder meer werden opdrachten uitgevoerd voor: