Welkom op de website van Kalliope ConsultKalliope Consult is een onafhankelijk en slagvaardig eenmansbureau voor onderzoek en advies. Het is in 2001 opgericht door dr. Martin Schuurman.

Op deze site vindt u informatie over Kalliope Consult en zijn werkzaamheden. Daarnaast treft u een overzicht aan van een groot aantal publicaties die het bureau in de loop van de jaren heeft voortgebracht: rapporten, essays, columns, presentaties, artikelen en boekbesprekingen. Al deze publicaties kunt u downloaden. Zie Publicaties

Kenmerkend voor Kalliope Consult is:

De visie van Kalliope Consult

Kalliope Consult werkt vanuit de visie dat mensen met beperkingen, zoals alle andere mensen, burgers van onze samenleving zijn. Het doel van de zorg en ondersteuning aan mensen met beperkingen is het tot stand brengen van een optimale deelname aan de samenleving en een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Voor het bereiken daarvan is het nodig dat inhoud en organisatie van de ondersteuning helder en doordacht zijn en zich voortdurend ontwikkelen. Daarvoor is kennis nodig. Kalliope Consult levert een bijdrage tot het verkrijgen van deze kennis, in het bijzonder door verbindingen tussen kennisinhouden te leggen.


De naam Kalliope

Kalliope is een dochter van Zeus, en een van de negen Muzen uit de Griekse mythologie. Haar naam betekent 'met de mooie stem'. Zij is de Muze van de epische dichtkunst, van de filosofie, van de retoriek, in het algemeen van de wetenschappen. Ze is voorzien van schrijfgerei (wastafel en schrijfstift).


(Deze site is het laatst bijgewerkt op 9 april 2024)